Excellent Clubcontributie

Veel clubs werken al met Sportlink, Clubcollect of een ander programma.

Voor sportverenigingen bieden wij de perfecte oplossing voor contributiebeheer. Wij verzorgen het volledige traject van factureren tot en met incasseren van de openstaande contributie en facturen. Zo houden wij uw ledenbestand up to date en uw openstaande posten minimaal.
 
Facturen kunnen soms langer openstaan dan gewenst. Vaak onderschatten verenigingen de schade die zij lijden door slecht betalende leden of lange betalingstermijnen. Soms wordt een factuur of de contributie zelfs helemaal niet betaald. Voor de penningmeester kan het een zware en ondankbare taak zijn deze leden hierop aan te spreken.
 
Een solide contributiebeleid door Excellent Clubcontributie kan de werkzaamheden voor het bestuur aanzienlijk verbeteren. Wij zijn de extra handen die het werk van de penningmeester zullen verlichten.

Toegesneden op uw wensen

Contributiebeheer is altijd maatwerk. Wij handelen uit naam van Excellent Clubcontributie of uit uw clubnaam. Dus moet ons traject naadloos aansluiten op uw beleid en processen en natuurlijk op uw leden. Daarom bepalen wij samen met u hoe wij het debiteurenproces gaan inrichten. Elke stap hierin stemmen wij met u af. Uiteraard geven wij u hierin gedegen advies.


Maak een vrijblijvende afspraak voor een presentatie bij u op locatie of bij ons op kantoor.

Contributie beheer traject

Na het optimaliseren en controleren van uw ledenbestand in Sportlink / Clubcollect volgen de volgende werkzaamheden:

  • Excellent geeft ondersteuning bij de start indeling en opzet van Sportlink / Clubcollect.
  • Wij versturen de factuur uit uw naam per mail of post.
  • Excellent voert de controle van uw mogelijke betalingstermijnen betalingen komen rechtstreeks bij uw club binnen.
  • Excellent maakt indien van toepassing de sepa automatische incasso batch aan en levert deze online bij uw huidige bank aan.
  • Excellent controleert de binnenkomende betalingen/storneringen op uw rekening.
  • Excellent stuurt vanuit uw eigen systeem per mail of post een herinnering en of aanmaning.
  • Telefonische follow-up door Excellent Beheer wij benaderen uw leden en verzoeken vriendelijk tot betaling over te gaan.
  • Mogelijk Incasso traject wordt door Excellent Clubcontributie BV uitgevoerd na akkoord van penningmeester.

Heeft u geen Clubcollect of Sportlink? Geen probleem! Wij passen onze diensten aan en werken met uw huidige software.


Ga naar onze diensten / pakketten voor meer informatie.

 

| Betrouwbaar | Professioneel | Doeltreffend |
Zeemansstraat 60    ¨    1506 CV Zaandam    ¨    T 075 612 50 30    ¨    F 075 631 23 44    ¨    info@clubcontributie.nl