Import Ledenbestand

Wij werken met uw bestaande systemen. Import van uw leden is feitelijk niet nodig.

Indien u wenst over te stappen op een nieuw systeem of uw systeem wenst uit te breiden met aanvullende modules, bieden wij ondersteuning indien gewenst. Wij voeren de data voor u in.
Veel clubs houden (met tegenzin) de administratie bij in Excel. Wij importeren de data vanuit Excel in uw nieuwe of bestaande systeem en geven u advies en ondersteuning in het gebruik hiervan.
 
Wilt u de gegevens op de juiste plaats? Bel ons voor een afspraak!

 

| Betrouwbaar | Professioneel | Doeltreffend |
Zeemansstraat 60    ¨    1506 CV Zaandam    ¨    T 075 612 50 30    ¨    F 075 631 23 44    ¨    info@clubcontributie.nl